درحال پاسخ به:

avatar
حامد رمضانیان در جواب دانیال
حدود ۸ سال قبل

اگر منظورت استفاده اشتباه از فعل‌ها بوده، که تصحیح شد. خیلی سریع نوشتم و فرصت بررسی دوباره نداشتم.