درحال پاسخ به:

avatar
حامد رمضانیان در جواب بیژن
حدود ۷ سال قبل

من این حرف رو قبول ندارم که کنونیکال کار خوبی انجام نداده! حداقل برای آشنایی بیشتر میشه به اون اشاره کرد که کنونیکال یه جوریا سکوی تبلیغ گنو/لینوکس بوده و جمع کردن کاربر برای اون.