پروژه متن‌باز Emoji برای آیکن‌ها نیاز به بودجه دارد

امتیاز: ۲ حامد رمضانیان یک‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۴ دیدگاه‌ها ۲ حامد رمضانیان منبع

حامد رمضانیان می‌نویسد:

پروژه‌ای در KickStarter تعریف شده‌است که هدفش ساخت Emoji (شکلک‌های کوچک که در یونیکد برای آن یک بلاک تعریف شده‌است) است. در حال حاضر Emojiهای آزاد و متن‌باز کامل وجود ندارد. این پروژه می‌تواند کمک بزرگی برای جامعه آزاد و متن‌باز باشد.
برای ساخت ۱۲۵ Emoji بودجه‌ای که در نظر گرفتند، ۵ هزار دلار! می‌باشد.