درحال پاسخ به:

avatar
گ.م
بیش از ۳ سال قبل وب‌سایت

چرا به Clang مهاجرت کردن ؟؟؟؟ GCC که بهتره دلیل خاصی داشته؟؟؟