درحال پاسخ به:

avatar
vahit
حدود ۶ سال قبل وب‌سایت

« برای دانلود این توزیع به صفحه رسمی سایت مراجعه کنید.» -→ « برای دانلود این توزیع به صفحه دانلود در سایت رسمی مراجعه کنید.»