سوگواری جامعه فدورا برای در گذشت Seth Vidal

امتیاز: ۷ امیر منصوری پنج‌شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۹ دیدگاه‌ها ۱ حامد رمضانیان منبع

امیر منصوری می‌نویسد:

با نهایت تاسف باید اعلام کنیم که آقای Set Vidal در سانحه تصادف در گذشت. ایشان یکی از توسعه‌دهندگان اصلی Yum که یک ابزار مدیریت بسته برای توزیع‌های فدورا و ردهت می‌باشد و همچنین ایشان یکی از توسعه‌دهندگان جامعه نرم افزار آزاد بودند.
ایشان در حالی که سوار بر دوچرخه بودند یک خودرو سواری از پشت سر با ایشان برخورد می‌کند و باعث آسیب شدید ایشان می‌شود. راننده ماشین پس از تصادف فرار می‌کند که تا به این لحظه هنوز دستگیر نشده‌است.