درحال پاسخ به:

avatar
احمد سمیعی در جواب مهدی عطائیان
بیش از ۵ سال قبل وب‌سایت

خیر. و عنوان خبر هم بنظر من مناسب نیست