درحال پاسخ به:

avatar
مجید رمضانپور
حدود ۶ سال قبل

متاسفم برای دولت های زورگو ، و افتخار میکنم به همچین آدم هایی