درحال پاسخ به:

avatar
مجید رمضانپور
بیش از ۵ سال قبل

متاسفم برای دولت های زورگو ، و افتخار میکنم به همچین آدم هایی