درحال پاسخ به:

avatar
مهران رهباردار
حدود ۶ سال قبل

عرضه استیم برای اوبونتو فکر کنم باعث پیشرفت اوبونتو بشه !